Vietinės kanalizacijos įrengimas

Kanalizacija – vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema nuotekoms surinkti arba išvalyti. Galimybę prisijungti prie centrinių miesto kanalizacijos tinklų turi ne visi užmiesčio kvartalai arba kaimo vietovėje sodybos, todėl tenka montuoti vietinę (kaupimo)  kanalizacija, kuri surenka buitines nuotekas iš virtuvių, vonių, tualetų į sodybos į rezervuarą (kanalizacijos šulinį), kuriam prisipildžius nuotekos pervežamos į centralizuoto valymo įrenginius. Tai paprasčiausias ir pigiausias būdas įsirengti vietine kanalizacija.

Į kaupimo sistemą įtraukiami vamzdžiai, šulinio žiedai, kanalizacijos dangtis ir dugnas.

Šuliniai statomi iš betono ir gelžbetonio gaminių.  Kanalizacijos šulinių gylis vidutiniškai iki 4m. Šulinio gylis priklauso nuo kanalizacijos našumo ir atstumo nuo namo, todėl, kad buitinių nuotekų nutekėjimo į kanalizacijos sistemas nuolydis turėtų būti  apie 2% , kad buitinės nuotekos laisvai bėgtų iš gyvenamojo namo į kanalizacijos šulinį.

Kaupimo šulinys turi būti įrengiamas tokioje vietoje, kur nuotekų išvežimo mašina galėtų laisvai privažiuoti. 
Norint įrengti kanalizacijos šulinius ir  lauko vamzdynus nesudarkant kiemo infrastruktūros tenka žemės kasymo darbus atlikti rankinių būdu.