Vandens šulinių valymas ir gilinimas

Vandens šulinio valymas

Šiandien Lietuvoje apie milijonas gyventojų maistui vartoja vandenį iš šulinių, daugeliui – tai vienintelis geriamojo vandens šaltinis. Šulinio vandens kokybė priklauso nuo šulinio vietos parinkimo, jo įrengimo ir priežiūros.

Šulinys nėra itin daug priežiūros reikalaujantis objektas. Eksploatuojant šulinį, saugokite jį ir supantį dirvožemį nuo užterštumo. Nepalikite atidengto šulinio, ypač tada, kai lyja, neleiskite, kad prikristų pašalinių daiktų.

Kartą per metus rekomenduojama šulinį išvalyti nuo dugne susikaupusio dumblo, nuvalyti rentinio sieneles, jeigu reikia, suremontuoti ir patikrinti jo sandarumą. Tam tikslui išsemiamas šulinio vanduo,  prireikus, užsandarinami plyšiai tarp rentinių.

Be to, teigiama, kad labiau linkę sekti uždumblėję šuliniai, tad juos laikas nuo laiko reikia valyti.

Vandens šulinio gilinimas

Bėgant laikui, senus šulinius gali prireikti gilinti.

Viena iš priežasčių yra tai, kad į iškastą šulinį nuolat patenka vanduo. Kai jį išsemiate iš šulinio, į jo vietą turi ateiti naujas, tada kartu priplaukia žemių ir vandens horizontas seklėja. Po kelių metų eksploatacijos šulinys išvalomas iki pat dugno, išimamos žemės ir vanduo gali vėl tvarkingai atitekėti.

Kita priežastis – gruntinio vandens lygio kritimas. Rugpjūtis, rugsėjis ir spalis – laikotarpis, kuomet gruntinis vanduo nusenka labiausiai.  Paprastai žiemą arba pavasarį vandens lygis atsistato. Gruntinio vandens lygio kritimas gali būti susijęs ir su klimato pasikeitimu.

Šuliniuose vandens gali sumažėti ir dėl netoliese kasamų tvenkinių, taip pat įrenginėjant inžinerinius tinklus. Šio atveju tenka leisti į dugną vieną ar kelis siauresnius išorinio skersmens žiedus ir taip pagilinti šulinį.

Šulinio vandens tyrimas

Šulinio vandenį galima vartoti gėrimui ir maisto gaminimui tik patikrinus, ar jame esančių komponentų, lemiančių žmonių sveikatą, kiekiai neviršija higienos normos. Kiekvieną pavasarį nutirpus sniegui, rekomenduojama ištirti šulinio vandens kokybę laboratorijoje.